Bygger på förtroende

Våra tjänster

Entreprenad

GSB är ett engagerat företag som erbjuder heltäckande entreprenadtjänster inom ny- och ombyggnation.

Vi jobbar tillsammans med dig som beställare tidigt i idéstadiet, gemensamt med våra samarbetspartners tar vi fram smarta och effektiva lösningar som gör att slutprodukten blir något vi alla kan vara stolta över.

Med god kommunikation och transparens under hela byggprocessen, tar vi ett helhetsansvar för projektering och produktion för att se till att slutföra ert nästa projekt.


Projektledning

GSB erbjuder kunniga och engagerade medarbetare genom hela byggprocessen.

Projektledare

Har huvudansvar för planering och styrning av projektet. Arbetet omfattar kontakt med beställaren, hantera projektering- och produktionsfrågor samt tidplan, ekonomi, inköp, arbetsmiljö, kvalité, myndighetskrav och miljö.

Byggledare

Byggledarens uppgift är att tidigt i projekten bidra som byggkunnig samt att driva och samordna entreprenader genom produktionsskedet.

Platschef

Har totalansvaret för produktionen samt ekonomi, kvalité, miljö och arbetsmiljö genom hela projektet.

Arbetsledare

Bistår platschefen i pågående projekt och leder bygget ute på byggarbetsplatsen.

Entreprenad - Projektledning